فرش 9 متری ارزان که در هند به صورت رایگان بین مردم پخش شد

مهم این است که فرش ها در ابعاد خاصی برای منطقه مورد استفاده انتخاب شوند. اندازه اتاق، محل و اندازه مبلمان در منطقه ای که فرش در آن استفاده می شود.

یا اندازه فرش 9 متری ارزان که در آن اتاق استفاده می شود معیارهایی هستند که می توانید به عنوان مرجع در نظر بگیرید.

هنگام انتخاب فرش برای اتاق نشیمن که یکی از پر مصرف ترین قسمت های خانه است، اندازه مبلمان اتاق به اندازه اندازه اتاق اهمیت دارد. فرشی که انتخاب می کنید می تواند به گونه ای باشد که شامل تمام یا بخشی از ست مبل شما باشد. 

معیاری که در اینجا باید در نظر گرفته شود این است که فرشی که انتخاب می کنید باید 1/3 مبلمان شما را بپوشاند. اگر اتاق نشیمن شما کوچک است، فرش هایی که به مبلمان شما برخورد نمی کنند و در وسط استفاده می شوند، انتخاب مناسبی خواهند بود.

فرش 9 متری ارزان

اگر از قسمتی از اتاق نشیمن به عنوان ناهارخوری استفاده می کنید و قصد دارید در این قسمت از فرش استفاده کنید، توصیه می کنیم فرشی را انتخاب کنید که به اندازه کافی بزرگ باشد تا روی میز و صندلی را بپوشاند.

معیارهایی که اندازه فرشی را که برای اتاق خواب انتخاب می کنید تعیین می کند، اندازه تخت و سایر مبلمان اتاق است.

 برای فضاهای بزرگ، فرشی که به اندازه کافی بزرگ باشد که بتواند زیر برخی از وسایل داخل اتاق قرار گیرد، ترجیح داده می شود، یا می توانید مدل های فرشی را انتخاب کنید که 15 تا 20 سانتی متر در بیرون بماند.

توصیه می کنیم فرش راهروها و ورودی ها را به خصوص از مدل های رانر انتخاب کنید. با توجه به عرض و طول محوطه، هنگام انتخاب رانر که به فرش ورودی نیز معروف است، بهتر است مدل هایی را انتخاب کنید که 15 تا 20 سانتی متر داخل آن از دیوار باشد.

 اگر سالن بسیار بزرگ و مربعی دارید می توانید مدل های فرش گرد را نیز انتخاب کنید.