پروتئین های گیاهی نقش مهمی در تغذیه انسان

پروتئین های گیاهی نقش مهمی در فراورده های کنجدی تغذیه انسان ایفا می کنند، به ویژه در کشورهای در حال توسعه که میانگین دریافت پروتئین کمتر از میزان مورد نیاز است. به دلیل منابع ناکافی پروتئین های غذایی، جستجوی مداوم برای حبوبات غیر متعارف،

کنجد پوست کنده نمکی به عنوان منابع پروتئینی جدید، برای استفاده به عنوان مواد غذایی کاربردی و مکمل های غذایی وجود داشته است.

کنجد افغانستان و دانه کنجدیکی از مهم ترین دانه های روغنی در جهان است. دانه کنجد کامل حاوی تقریباً 20 تا 25 گرم در 100 گرم پروتئین، 50 گرم در 100 گرم چربی، 14 گرم در 100 گرم کربوهیدرات، 4 تا 7 گرم در هر 100 گرم آب و 1 تا 11 گرم در 100 گرم فیبر است (گرین، 1989). . دانه کنجد حاوی مقادیر قابل توجهی لیگنان های مشخصه مانند سزامین، سزامولین، سزامینول و غیره است.

لیگنان های کنجد سفید بدون پوست به دلیل فعالیت های عملکردی مختلف به عنوان مهم ترین اجزای دانه کنجد مورد توجه قرار گرفته اند. برخی لیگنان ها دارای فعالیت های ضد توموری، ضدمیتوتیک و آنتی ویروس هستند (نامیکی، 2007).

 • منابع:
  1. Influence of processing conditions on the physicochemical and sensory properties of sesame milk: A novel nutritional beverage

 • تبلیغات: 
  1. داشتن یک زندگی شاد تنها با دانستن یک نکته مهم که از آن غافلیم
  2. ماجرای عجیب عروس فراری که بعد از 8 ماه به خانه داماد بازگشت
  3. اطلاع از شرایط وخیم آموزش دهنده تمساح در باغ وحش!!
  4. انجام تمامی پروژه های دانشگاه در کمترین زمان